Julia Messelt – konferencieren och moderatorn som gärna brister ut i sång!

Julia Messelt arbetade många år som banprogramledare i Barnkanalen. Nu har hon sadlat om och är bland annat producent med flera stora barnsatsningar i bältet.

Julia är en duktig konferencier och moderator. Hon är rapp och initierad, alltid intresserad av barnperspektivet vilket anger rätt ton för alla typer av event där barnpubliken står i fokus.

Jullia är även med i Gittanbandet – tillsammans bjuder de på en musikalisk resa genom Gittans värld, en föreställning baserad på Pija Lindenbaums barnböcker om Gittan. Här blandas rock’n’roll med folkmusik och berättelsen knyts samman Julia Messelt i egenskap av berättare och sångare tillsammans med en barnkör. Detta är en föreställning som bjuder på mycket sång, dans och framförallt  glädje.